Terms

Vilkår & Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

CVR nummer: 44297620
Aunor.dk

Når du modtager varen, så tjek venligst at emballagen ikke er i stykker, og er hel og tør. Er den ikke det, så bedes du straks gøre indsigelser til fragtmanden, inden du kvitterer for modtagelsen. Kvitterer du, så husk at lave en bemærkning om skaden på fragtbrevet, ellers er det svært efterfølgende at dokumentere fragt skader. Ansvaret for pakken overgår til dig, fra fragtfirmaet, straks du kvitterer. Er der transport skader på varen, skal disse meddeles hurtigst muligt efter modtagelse.

For os er det vigtigt at have glade kunder, og for at vi kan sikre det, så vil vi blive rigtig glade, hvis du vil bruge 5 min. af din tid på at give os din anmeldelse. Du kan sagtens anmelde selv om du ikke har modtaget varer endnu, så anmelder du blot købsoplevelsen på webshoppen :-)**BESTILLING**
På Aunor.dk kan du bestille alle varer som vises på vores hjemmeside. Måtte du have spørgsmål eller forespørgsler til nogle varer som vi ikke viser på vores hjemmeside, så er du altid velkommen til at kontakte os på kundeservice@aunor.dk. Alle priser er inkl. 25% moms og er i danske kroner. Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland. 

**LEVERINGSTID:**
Mange af vores varer er lagerført hos vores leverandører og vil blive afsendt direkte fra dem.
2-8 hverdages leveringstid: Varen er på lager hos os
Er der nævnt en dato, er det denne dato som vores leverandør forventer at have varen på lager.

**FRAGT & LEVERING (Fri levering ved køb over DKK 699,-)**
Aunor.dk sender alle varer samme hverdag, ved bestilling inden klokken 12.00, medmindre andet er angivet på varekortet. Tjek den forventede leveringstid på varen. Skulle varen mod forventning ikke være på lager, modtager du besked hurtigst muligt.

Fri fragt over 699,- gælder kun ved forsendelser i Danmark, og kun til pakkeshops eller InstaBox. Sendes der varer uden for Danmark, tillægges der altid et fragtgebyr.

Husk altid at gøre opmærksom på, inden modtagelse af forsendelser, om emballagen er skadet, da det letter en evt. reklamationssag om transportskader. Modtager du en vare der er skadet, bedes du straks ved modtagelsen gøre os opmærksom på skaden på kundeservice@aunor.dk I mailen beskriver du skaden, og vedlægger billeddokumentation, både af den skadede vare, samt indpakning og forsendelsespapirer.
Det kan være svært for dig som forbruger at bevise en evt. transportskade, hvis der går for lang tid før du gør opmærksom på skaden. Derfor er det meget vigtigt at du gør opmærksom på eventuelle skader på emballagen, allerede inden modtagelsen. Du kan i så fald nægte modtagelse.

Bliver der efterfølgende en tvist, gør vi opmærksom på at alle tvister behandles jf. gældende dansk lov.
Hos Aunor.dk sender vi til nærmeste GLS eller PostNord afhentningssted, til InstaBox eller som levering med omdeling såfremt dette ønskes. Vi anvender også TNT og Danske Fragtmand.
Fragtpriser fra 49,- (gratis ved køb over 699,-) Fragt til adresser udenfor Danmark aftales individuelt

Ønsker du selv at afhente på vores adresse, så vælg afhentning under bestillingen, og skriv i notatet hvornår du ønsker at afhente. Husk at noter dit mobilnummer så vi kan kontakte dig vedr. din ordre. Varer skal være betalt inden afhentning.

**BETALING**
Hos Aunor.dk har du mulighed for følgende betalingsmuligheder:
- MobilePay
- Dankort 
- VISA Dankort
- Visa Electron/Mastercard/Maestro/American Express
- PayPal - Læs mere her
- Anyday
Beløbet for varerne trækkes først, når varerne afsendes fra Aunor.dk, og vi kan ikke trække et større beløb end det du har godkendt i forbindelse med købet. Vi tager ikke kortgebyrer.


**RETURRET**
Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare. Hvis du har bestilt flere forskellige varer i én ordre, men de leveres enkeltvist, løber fristen fra den dag, hvor du modtager den sidste vare.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os klart og utvetydigt om din beslutning om at fortryde denne aftale. Dette kan du gøre ved at kontakte os på kundeservice@aunor.dk eller via vores kontaktformular. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udøve din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standard fortrydelsesformular og sende med retur.

**Standardfortrydelsesformular:**
(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
Til:

Aunor.dk
Virkevangen 15
8960 Randers sø
kundeservice@aunor.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købeaftale om følgende varer:
______________________________________________________________________________________

Bestilt den:
______________________________________________________________________________________

Modtaget den:
______________________________________________________________________________________

Forbrugerens navn:
______________________________________________________________________________________

Forbrugerens adresse:
______________________________________________________________________________________

Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir):
______________________________________________________________________________________

Dato:
______________________________________________________________________________________

(varer leveres til eget ansvar)

Du mister din fortrydelsesret, hvis du bryder forseglingen på varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret.

**VARER KØBT ONLINE KAN KUN RETURNERES TIL ADRESSEN:**
Aunor.dk
Virkevangen 15 
8960 Randers SØ

Når du returnerer varer til os, bedes du vedlægge en kopi af fakturaen, samt udfylde og vedlægge returformularen, som findes på www.aunor.dk.
Returvarer skal være ubrugte og i samme stand som ved modtagelse. Husk at sende varen tilbage i forsvarlig emballage og gerne i original emballage.

Varen kan også sendes til os via fragtmand eller med post. Bemærk at varer købt på webshoppen kun kan returneres på denne adresse.

Fortryder du dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os tilbage. Beløbet bliver altid overført til samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Har du fortrudt købet, vil du få dine penge tilbage, når vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til reglerne for fortrydelsen.

Er varen blevet brugt eller er emballagen ødelagt, fratrækkes det beløb, du hæfter for. Husk at vedlægge en kopi af din faktura eller anden dokumentation for dit køb.

Vi forsøger at tilbageføre pengene hurtigst muligt efter vi har modtaget varen retur. Det tager normalt ikke mere end 14 dage.

Hvis du fortryder købet, så skal varerne sendes til:

Aunor.dk
Virkevangen 7
8960 Randers SØ

Er du i tvivl om returproceduren, er du velkommen til at kontakte os på kundeservice@aunor.dk.

**REKLAMATIONSRET**
Hos Aunor.dk har du 24 måneders reklamationsret. Dette betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal reklamere indenfor "rimelig tid" efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Når du ønsker at reklamere over et produkt, skal du kontakte os på kundeservice@aunor.dk og oplyse os om problemet. 

**PERSONDATAPOLITIK**
Vi registrerer dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Aunor.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Direktøren for Aunor.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på Aunor.dk er Frederik Sørensen

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til Aunor.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Aunor.dk, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Aunor.dk via e-mail kundeservice@aunor.dk.

**KLAGEMULIGHEDER**
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette h

Henvendelse til vores kundeservice på kundeservice@aunor.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du angive din klage i EU-Kommissionens online klageplatform. Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: kundeservice@aunor.dk.

### Engelsk oversættelse:

**Terms and Conditions**

This is the terms and conditions for purchasing from Aunor.dk. By using our website, you agree to be bound by these terms and conditions. Please read them carefully.

**Payment**
We accept the following payment methods:
- ViaBill
- MobilePay
- VISA
- Mastercard
- Maestro


**Returns**
As a consumer, you have a 14-day right of withdrawal. The withdrawal period expires 14 days after the day you received your item. If you have ordered multiple different items in one order, but they are delivered separately, the deadline runs from the day you receive the last item.

To exercise the right of withdrawal, you must clearly and unequivocally inform us of your decision to withdraw from this agreement. You can do this by contacting us at kundeservice@aunor.dk or via our contact form. In your message, you must make it clear that you wish to exercise your right of withdrawal. You can also choose to use our standard withdrawal form and send it back.

**Standard Withdrawal Form:**
(This form is completed and returned only if the right of withdrawal is exercised)
To:

Aunor.dk
Virkevangen 7 
8960 Randers SØ
kundeservice@aunor.dk

I hereby declare that I wish to exercise the right of withdrawal in connection with my purchase agreement for the following items:

Ordered on:
Received on:

Consumer's name:
Consumer's address:

Consumer's signature (only if the contents of the form are communicated on paper):

Date:

(Items are shipped at your own risk)

You lose your right of withdrawal if you break the seal on items that, for reasons of health or hygiene, are not suitable for return.

**Items Purchased Online Can Only Be Returned To The Following Address:**
Aunor.dk
Virkevangen 7 
8960 Randers SØ
kundeservice@aunor.dk

When returning items to us, please enclose a copy of the invoice and fill out and enclose the return form, which can be found on www.aunor.dk. Returned items must be unused and in the same condition as when received. Remember to send the item back in appropriate packaging and preferably in the original packaging.

The item can also be sent to us by freight forwarder or by post. Please note that items purchased on the webshop can only be returned to this address.

If you regret your purchase, you will of course get the amount you paid to us back. The amount is always transferred to the same payment method that you used for the purchase. You must bear the costs associated with returning the item yourself. If you have regretted the purchase, you will receive your money back when we have received the item back and verified that it meets the withdrawal requirements.

If the item has been used or the packaging is damaged, the amount you are liable for will be deducted. Please enclose a copy of your invoice or other proof of purchase.

We try to refund the money as soon as possible after receiving the item back. It usually takes no more than 14 days.

If you regret the purchase, the items must be sent to:

Aunor.dk
Virkevangen 7 
8960 Randers SØ
kundeservice@aunor.dk

If you are unsure about the return procedure, please contact us at kundeservice@aunor.dk.

**Warranty**
At Aunor.dk, you have a 24-month warranty. This means that you can either have the item repaired, exchanged, get a refund, or a price reduction, depending on the specific situation. This, of course, requires that the complaint is justified and that the defect has not arisen as a result of incorrect use of the product or other harmful behavior.

You must complain within a "reasonable time" after you have discovered the defect in the item. If you complain within two months after the defect has been discovered, the complaint will always be timely.

When you wish to complain about a product, please contact us at kundeservice@aunor.dk and inform us of the problem.

**Privacy Policy**
We record your personal information for the purpose of delivering the item to you. The personal information is recorded with Aunor.dk and is stored for five years, after which the information is deleted.

The director of Aunor.dk has access to the information recorded about you.

We do not encrypt customer information.

We do not transmit customer information encrypted.

Information provided to Aunor.dk is in no way disclosed or sold to third parties, and we do not record any sensitive personal information.

As a registered user at Aunor.dk, you always have the right to object to the registration. You also have the right to insight into what information is recorded about you. These rights are granted to you under the Personal Data Act, and inquiries in this regard should be addressed to Aunor.dk via email kundeservice@aunor.dk.

**Complaint Options**
If you want to complain about your purchase, please contact our customer service at kundeservice@aunor.dk. If we are unable to find a solution, you can submit a complaint to:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

If you are a consumer residing in an EU country other than Denmark, you can submit your complaint to the EU Commission's online complaint platform. The platform is available here: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. If you submit a complaint here, please provide our email address: kundeservice@aunor.dk.